Változó Föld
Adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi Nyilatkozat

 

Majoros Katalin – mint a www.valtozofold.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője – ezúton szeretném  tájékoztatni a portál látogatóit, felhasználóit a személyes adatok kezelése körébe tartozó, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseimről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelő:

Az adatok kezelője Majoros Katalin egyéni vállalkozó, a www.valtozofold.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője.
Az adatkezelő megnevezése: Majoros Katalin e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 8315 Gyenesdiás, Meleghegyi u. 34/2
Az adatkezelő e-mail címe:  kati@valtozofold.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36-20-800-9122
Honlap: http://valtozofold.hu


A kezelt adatok:

Regisztráció alkalmával, a hírlevél szolgáltatás igénybevétele esetén a vezeték- és keresztnév, valamint az e-mail cím megadása szükséges. Bankszámlára történő utalással kiegyenlített vásárlás esetén, valamint készpénzzel történő fizetéskor számla kérés esetében a számlázási név és cím megadása is szükséges. (Nyugta kiállítása nem igényel személyes adat megadást.)

Hírlevél küldéssel, és személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
A megadott adatokat az Adatkezelő kizárólagosan saját célra használja fel.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a szolgáltatást igénybe vevő hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Hírlevél küldéssel, és személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatosan kezelt adatok:

Regisztráció alkalmával, a hírlevél szolgáltatás igénybevétele esetén a vezeték- és keresztnév, valamint az e-mail cím megadása szükséges.

Számlázással kapcsolatosan kezelt adatok:

Bankszámlára történő utalással kiegyenlített szolgáltatás igénybevétel esetén, valamint készpénzzel történő fizetéskor számla kérés esetében a számlázási név és cím megadása szükséges. (Nyugta kiállítása nem igényel személyes adat megadást.)

Hírlevél küldéssel, és személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés célja:

A kezelt adatok alatt értendő, a megadott személyes adatokat a www.valtozofold.hu  a felhasználó jogosultságainak azonosításához használja. A megadott személyes adatok kezelésének célja a hírlevél kézbesítése a megadott e-mail címre, hogy a felhasználó értesüljön az aktuális hírekről, tanításokról, és a legfrissebb, legjobb ajánlatokról, akciókról. A cél az, hogy a felhasználó igényeihez legjobban igazodó, személyre szabott ajánlatok jussanak el hozzá. A hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem esetlegesen más gazdasági társaságok reklámjai is előfordulhatnak, azonban számukra a felhasználó személyes adatai nincsenek átadva, nincsenek továbbítva.
A www.valtozofold.hu weboldal üzemeltetője Majoros Katalin, mint Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Hírlevél küldéssel, és személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés időtartama:

A hírlevelet megrendelők nevének és e-mail címének kezelése a hírlevélről való leiratkozásig, vagyis hozzájárulásuk visszavonásáig történik.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben a felhasználó a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja,
a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama:

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás:

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Analytics cookie:
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Cookie elfogadás cookie:
Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:


További adatkezelések:

Esetlegesen előfordulhatnak törvény alapján kötelező adattovábbítások, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. A www.valtozofold.hu  az egyes hatósági adatkikérési eljárások előtt, minden egyes adat tekintetében körültekintően jár el, megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és annak kötelezettsége. A hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Majoros Katalin e.v.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 8315 Gyenesdiás, Meleghegyi u. 34/2
Az adatfeldolgozó e-mail címe:  kati@valtozofold.hu
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-20-800-9122
Honlap: http://valtozofold.hu
Az Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolását végzi.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatok a  Tárhely.EU Kft  tárhelytermében, a BIX központban (ISZT BIX Central Node 10G core) tárolódnak. A Tárhely.EU megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a továbbított közlés és a közléshez kapcsolódó forgalmi adatokhoz történő jogosulatlan vagy véletlen hozzáférésnek a megakadályozásáról (közlés bizalmassága).

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

  • a tájékoztatáshoz való jog,
  • az adatok helyesbítéséhez való jog,
  • az adatok törléséhez való jog,
  •  az adatok zárolásához való jog,
  • a tiltakozás joga.

A felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatást ad a kezelt adatokról. A tájékoztatás a kati@valtozofold.hu  címen kérhető.
A felhasználó az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
A felhasználónak lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
A regisztrációs adatok törlését a felhasználók a www.valtozofold.hu honlap „Hírlevél” oldalán, illetve a kati@valtozofold.hu címen kezdeményezhetik.
A felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – a felhasználó hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Adatkezelési tájékoztató módosítása:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatályba lépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy választása szerint az Adatkezelő székhelye, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.